Ký quỹ

Ký quỹ

Ký quỹ (Escrow) là thỏa thuận trong đó một bên thứ ba đáng tin cậy tạm thời nắm giữ một số loại tài sản, giữ nó an toàn. Ký quỹ thường được sử dụng để giao dịch bất động sản và các giao dịch lớn khác được thực hiện thành công.

Tại sao cần ký quỹ?

Ký quỹ có hai tính năng chính làm cho nó đặc biệt hữu ích cho các giao dịch có giá trị cao:

 • Tính trung lập: Bên thứ ba nắm giữ tài sản không được hoặc mất nếu thỏa thuận không thành công và không thiên vị một trong 2 bên (Bên mua & bên bán)
 • Bảo mật: Không ai trong hai bên của thỏa thuận có thể rút tiền khi nó được ký quỹ.

Trong các giao dịch có giá trị cao (chẳng hạn như giao dịch bất động sản hoặc mua bán sáp nhập doanh nghiệp), thường có có số tiền đáng kể và cả hai bên đều lo sợ rằng bên kia sẽ không tuân theo thỏa thuận của hai bên.
Ký quỹ là một công cụ để giảm bớt những lo lắng đó. Khi người mua đặt tiền vào ký quỹ, người bán có thể cảm thấy tin tưởng hơn rằng người mua thực sự có đủ tiền để hoàn tất giao dịch mua. Nhưng việc đưa tiền vào ký quỹ trước (thay vì giao thẳng cho người bán) cũng bảo vệ người mua trong khi các điều khoản hợp đồng đang được thảo luận và thống nhất.

Ký quỹ giao dịch bất động sản

Bạn có thể quen thuộc với việc ký quỹ nếu bạn đã từng mua hoặc bán một ngôi nhà. Trong bất động sản, nó có hai vai trò chính:

 • Thiện chí mua bán: Sau khi bạn và người bán thoả thuận sơ bộ rằng bạn sẽ mua căn nhà của họ (trước khi đợt mua bán kết thúc), bạn đặt số tiền mua căn nhà vào tài khoản ký quỹ. Số tiền đó cho người bán biết rằng bạn đang nghiêm túc trong việc mua hàng.
 • Thuế và bảo hiểm: Sau khi bạn nộp tiền ký quỹ, người nhận ký quỹ có thể thu các khoản thanh toán thuế tài sản và bảo hiểm của bạn, giữ chúng trong tài khoản ký quỹ và sau đó thay mặt bạn thanh toán các hóa đơn đó.

Ký quỹ hoạt động như thế nào?

Khi nói đến việc mua một ngôi nhà, việc ký quỹ tuân theo một quy trình khá tiêu chuẩn:

 • Người mua đưa ra đề nghị mua 1 căn nhà
 • Người bán chấp nhận đề nghị bán căn nhà đó
 • Người mua bỏ tiền vào tài khoản ký quỹ (Thường là 1 phần giá trị căn nhà)
 • Hai bên hoàn tất giao dịch mua bán
 • Bên nhận ký quỹ thu phí, trả phần còn lại cho người mua

Tuy nhiên, đôi khi có những thay đổi trong quy trình tiêu chuẩn đó nếu giao dịch bất động sản không thành công vì một lý do nào đó. Trong trường hợp đó:

 • Nếu việc bán hàng không thành công vì người mua đã rút lui, người bán có thể giữ số tiền đã ký quỹ,
 • Nếu việc bán hàng bị thất bại do việc kiểm tra nhà không đạt yêu cầu hoặc người bán từ chối giao dịch, người mua sẽ nhận lại được số tiền ký quỹ của họ.

Trong một số trường hợp khác, tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng, người mua và người bán có thể chia đôi tiền nếu thương vụ không thành công.

Mục đích sử dụng của ký quỹ

Bên cạnh bất động sản, ký quỹ cũng có thể được sử dụng trong:

 • Bán hàng trực tuyến: Tiền mà người mua thanh toán trong một giao dịch trực tuyến trước tiên có thể được chuyển vào ký quỹ. Khi cả hai bên đồng ý rằng họ đã sẵn sàng hoàn tất việc mua bán, bên thứ ba sẽ xuất tiền.
 • Ngân hàng: Khi khách hàng gửi tiền tại máy ATM, máy sẽ giữ tiền trong khi đếm. Nếu máy ATM không chấp thuận tổng số tiền, máy sẽ trả lại tiền.
 • Thanh toán khoản đền bù theo luật pháp: Tiền từ thanh toán bằng tiền mặt thường chảy qua ký quỹ. Bị đơn nộp số tiền quyết toán vào quỹ ký quỹ, và quỹ sẽ phân phối tiền cho nguyên đơn.
 • Giao dịch sở hữu trí tuệ: Người tạo hoặc chủ sở hữu IP (Intellectual Property) có thể đặt các thủ tục bằng sáng chế, thiết kế hoặc các tài liệu liên quan khác vào một tài khoản ký quỹ.

Key takeaways

 • Ký quỹ đề cập đến một tài sản được bên thứ ba nắm giữ cho đến khi giao dịch hoàn tất.
 • Nó mang lại cảm giác an toàn cho các bên tham gia vào một thỏa thuận mà mọi người sẽ cố gắng thiện chí thực hiện để giao dịch được hoàn tất
 • Ký quỹ thường được sử dụng trong các giao dịch bất động sản, giao dịch trực tuyến, máy ATM, thanh toán các khoản đền bù hoặc nộp phạt hay các giao dịch các tài sản sở hữu trí tuệ.
Finangel - Ký quỹ
Finangel – Ký quỹ

———————————————

Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *