Finangel Investment & Wealth Management Platform

Finangel Investment & Wealth Management Advisor

Finangel Investment & Wealth Management Academy

Về chúng tôi

Finangel Investment & Wealth Management Partner hướng tới trở thành Mô hình Đối tác Đầu tư và Quản lý Tài sản Hoàn chỉnh Đầu tiên tại Việt Nam, dựa trên sự Thấu hiểu cũng như Mong muốn mang đến cho các Nhà Đầu tư Việt Nam Hệ thống Giải pháp Toàn diện nhằm Tối Ưu hoá Tài sản, Tối Đa hoá Lợi nhuận và Tối Thiểu hoá Rủi ro

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Đăng ký ngay để nhận thêm nhiều thông tin từ Finangel

FINANGEL INVESTMENT & WEALTH MANAGEMENT PLATFORM

Nền tảng Hỗ trợ Hành vi Ra Quyết định Đầu tư & Quản lý Tài sản thông qua 2 Hình thức Độc đáo:

FINANGEL INVESTMENT &
WEALTH MANAGEMENT ADVISORS

Dịch vụ Cố vấn Đầu tư & Quản lý Tài sản được Thiết kế Chuyên biệt nhằm Hỗ trợ các Nhà Đầu tư Tối ưu Hoá Kế hoạch Đầu tư & Quản lý Tài sản theo từng Chân dung Khẩu vị Rủi ro và Chu kỳ Phát triển của các Lớp Tài sản với sự Cố vấn Trực tiếp từ Mạng lưới các Chuyên gia “Thực chiến” dày dạn Kinh nghiệm Trận mạc trên Thị trường!

FINANGEL INVESTMENT &
WEALTH MANAGEMENT ACADEMY

Học viện Đào tạo Đầu tư & Quản lý Tài sản với gần 20 Modules Đào tạo được Xây dựng thành các Khoá học với 3 Cấp độ: Cơ bản, Nâng cao và Cao cấp, với Phương pháp Huấn luyện “Thực chiến” Chuyên sâu, cung cấp Tư duy/ Kiến thức/ Kinh nghiệm/ Kỹ năng cho những Cá nhân đang mong muốn tự Đầu tư & Quản lý Tài sản của bản thân hay trở thành những Chuyên gia/ Chuyên viên Cố vấn Đầu tư & Quản lý Tài sản trong tương lai!

Đối tác