Trách nhiệm ủy thác

Trách nhiệm ủy thác

Trách nhiệm ủy thác (Fiduciary Duty) là nghĩa vụ pháp lý để hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác (Người uỷ thác).

Đối tượng

Mối quan hệ ủy thác bao gồm:

 • Người được ủy thác – tức là người có nghĩa vụ
 • Người uỷ thác – tức là người có lợi ích tốt nhất mà người được ủy thác phải bảo vệ

Trong loại quan hệ này, người ủy thác ủy thác cho người được ủy thác chăm sóc tiền, tài sản hoặc các tài sản khác của họ.

Nhiệm vụ

Niềm tin là yếu tố quan trọng của mối quan hệ ủy thác. Để duy trì sự tin tưởng này, người được ủy thác phải thực hiện ba nghĩa vụ cụ thể:

 • Nghĩa vụ trung thành: Người được ủy thác phải đưa ra các quyết định vì lợi ích tốt nhất của người ủy thác (ngay cả khi những quyết định đó đi ngược lại lợi ích tài chính của người được ủy thác).
 • Nhiệm vụ chăm sóc: Người được ủy thác phải nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng tất cả các lựa chọn và tình huống trước khi đưa ra quyết định.
 • Nghĩa vụ thiện chí: Người được ủy thác phải sử dụng phán đoán tốt và hành động cẩn thận.

Trách nhiệm uỷ thác thực hiện như thế nào?

Hầu hết các mối quan hệ ủy thác liên quan đến các vấn đề tài chính, nhưng những mối quan hệ khác tập trung vào việc cung cấp lời khuyên hoặc chăm sóc chung. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Khách hàng uỷ thác cho Luật sư cung cấp cho họ thông tin để ra các quyết định pháp lý và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng,
 • Người giám hộ được uỷ thác để đảm bảo người được giám hộ có nơi ở, nhận được sự chăm sóc sức khoẻ và giáo dục mà họ cần, giữ tài chính của họ một cách khoa học.
 • Doanh nghiệp uỷ thác cho người có năng lực thực hiện việc quản lý tài sản trong quỹ uỷ thác và phân phối chúng tới người thụ hưởng.

Điều gì xảy ra khi cam kết uỷ thác bị phá vỡ?

Đôi khi, người được ủy thác không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ. Đây được coi là vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Điều này có thể xảy ra khi người được ủy thác:

 • Xung đột lợi ích
 • Hành động bất cẩn
 • Làm điều gì đó mang lại cho họ lợi nhuận tài chính bằng lợi ích của người uỷ thác
 • Bỏ qua một số trách nhiệm trong thoả thuận

Mặc dù nghĩa vụ của người được ủy thác là trách nhiệm pháp lý, nhưng chỉ cần vi phạm nó không có nghĩa là người được ủy thác phải vào vướng vào pháp luật. Tuy nhiên, người uỷ thác có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại, hoặc người được ủy thác có thể mất chứng chỉ nghề nghiệp của họ (như nếu luật sư bị tước quyền).

Cố vấn tài chính

Nhiệm vụ ủy thác là một chủ đề nóng (rất nhiều thông tin gây nhầm lẫn) khi nói đến Cố vấn tài chính (Financial Advisors) vì họ không phải tất cả các cố vấn đều là người nhận uỷ thác như chúng ta vẫn nghĩ:

 • Khi cố vấn tài chính là người nhận uỷ thác: Thường là các chuyên gia đã được cấp chứng chỉ hành nghề, phải tuân theo nghĩa vụ uỷ thác một cách nghiêm ngặt.
 • Không có trách nhiệm uỷ thác: Thường là các đại lý môi giới và đại lý bảo hiểm. Hình thức này các cố vấn tài chính chỉ cần tuân theo các tiêu chuẩn về tính phù hợp (ít nghiêm ngặt hơn), họ đưa ra các đề xuất phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của khách hàng (nhưng không nhất thiết vì lợi ích tốt nhất của họ.
 • Trên thực tế, điều này có thể có nghĩa là các cố vấn không được ủy thác có nhiều khả năng sẽ đề xuất các lựa chọn đầu tư trả hoa hồng cho họ và có thể phải đối mặt với các yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn khi tiết lộ một số xung đột lợi ích nhất định.

Key takeaways

 • Nghĩa vụ ủy thác là nghĩa vụ pháp lý yêu cầu một bên hành động vì lợi ích tốt nhất của bên khác.
 • Các mối quan hệ ủy thác thường liên quan đến việc xử lý tiền hoặc tài sản của bên uỷ thác.
 • Vi phạm nghĩa vụ ủy thác xảy ra khi người được ủy thác không hoàn thành nghĩa vụ của họ, chẳng hạn như đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người ủy thác.
 • Một số cố vấn tài chính, như cố vấn đầu tư đã có chứng chỉ là người nhận uỷ thác, nhưng những người khác, như đại lý môi giới, có thể phải người nhận trách nhiệm uỷ thác.
Finangel - Trách nhiệm ủy thác
Finangel – Trách nhiệm ủy thác

———————————————

Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *