Niên kim

Niên kim

Niên kim (Annuities) là hợp đồng nhà đầu tư ký với các công ty bảo hiểm qua đó đơn vị bảo hiểm thực hiện việc thanh toán thường xuyên cho các nhà đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. Niên kim có thể được mua từ các công ty bảo hiểm và chúng thường là một lựa chọn phổ biến cho những người về hưu. Bằng cách sử dụng tiền tiết kiệm trong đời để mua một khoản niên kim, bạn có thể chuyển một khoản tiền mặt thành một dòng thu nhập ổn định.
Sẽ ra sao nếu trong mùa đại dịch Covid, bạn nhận được số tiền cố định 20 triệu VND hàng tháng?

Niên kim hoạt động như thế nào?

Ở Việt Nam niên kim được vận hành như sau:

 • Đầu tiên, bạn mua một hợp đồng niên kim và thanh toán 1 khoản tiền mặt lớn, chẳng hạn 3 tỷ VND.
 • Sau đó, mỗi tháng công ty bảo hiểm trả cho bạn một số tiền, chẳng hạn 20 triệu VND. Khi đó, bạn nhận được số tiền cố định 20 triệu VND trong suốt quãng đời còn lại.
 • Khi bạn mất, công ty bảo hiểm dừng thanh toán, hợp đồng hết hiệu lực.

Các loại niên kim

Có ba loại niên kim chính:

 • Niên kim cố định: Thanh toán cùng một số tiền mỗi kỳ, chẳng hạn như 20 triệu VND mỗi tháng trong ví dụ trên. Hình thức này an toàn, bạn không nhận được nhiều hơn hay ít hơn con số đã thoả thuận.
 • Niên kim biến đổi: Số tiền bạn trả vào niên kim được đầu tư vào các quỹ tương hỗ và thu nhập bạn nhận được phụ thuộc vào kết quả hoạt động của các quỹ đó. Hình thức này có số tiền có thể nhận được hàng tháng lớn hơn việc chi trả cố đinh, tuy nhiên nó đi liền với việc có rủi ro cao hơn.
 • Chi trả theo chỉ mục chứng khoán: Cung cấp khoản thanh toán gắn liền với hiệu suất của một chỉ số thị trường chứng khoán cụ thể, như VN Index. Như chúng ta đã biết, Index thường ổn định hơn quỹ tương hỗ, vì vậy đây là hình thức cân bằng giữa hai loại niên kim phía trên.

Thời điểm nhận chi trả

Bạn cũng có thể chọn giữa niên kim trả ngay và trả chậm.

 • Ngay lập tức: Các khoản thanh toán bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi bạn mua niên kim, sớm nhất là một tháng sau đó. Hầu hết các niên kim trả ngay là niên kim cố định.
 • Trả chậm: Các khoản thanh toán không bắt đầu cho đến một thời điểm thoả thuận trong tương lai, chẳng hạn 10 hay 20 năm sau.

Việc lựa chọn niên kim trả ngay hay trả chậm phụ thuộc vào việc bạn đã nghỉ hưu hay chưa hoặc phụ thuộc vào tình hình tài chính cá nhân của bạn. Những người về hưu muốn được thanh toán ngay sẽ thích niên kim trả ngay, trong khi niên kim biến đổi trả chậm phù hợp hơn với những người đang lao động, tiết kiệm để nghỉ hưu.

Các tính năng khác của niên kim

Ngoài những tính năng chính, niên kim có thể có một vài tính năng có thể tuỳ biến cho nhà đầu tư lựa chọn:

 • Chi phí sinh hoạt: Niên kim thực hiện thanh toán tăng lên theo tỉ lệ lạm phát.
 • Trợ cấp tử vong: Nếu bạn qua đời trước khi công ty bảo hiểm chi trả một số tiền nhất định, họ sẽ trả một số tiền bổ sung cho người thụ hưởng của bạn.
 • Lợi ích rút tiền được đảm bảo: Điều này cho phép bạn rút một phần nhất định số tiền theo hợp đồng niên kim đã thanh toán.
 • Niên kim mua chung: Các khoản thanh toán vẫn tiếp tục khi bạn qua đời, miễn là vợ hoặc chồng bạn còn sống.

Thuế niên kim tính thế như thế nào?

Bất kể loại niên kim nào đều không phải trả thuế thanh toán hợp đồng niên kim. Tuy nhiên, bất kỳ khoản thanh toán nào bạn nhận được thường bị đánh thuế là thu nhập cá nhân.

Các khoản phí của niên kim

Một nhược điểm lớn của niên kim là chúng luôn đi kèm với mức phí cao, một số khoản phí các công ty bảo hiểm có thể tính bao gồm:

 • Phí huỷ niên kim nếu bạn rút tiền vào những thời điểm nhất định
 • Phí làm hồ sơ
 • Phí dịch vụ
 • Tỷ lệ trên số vốn đầu tư
 • Chi phí hoa hồng
 • Phí cho các điều khoản đặc biệt được thêm vào hợp đồng của bạn

Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và niên kim

Hợp đồng niên kim và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đều là những hợp đồng được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm, nhưng chúng được cung cấp cho hai mục đích rất khác nhau:

 • Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trả tiền cho người mà bạn chọn, còn được gọi là người thụ hưởng của bạn, khi bạn qua đời.
 • Niên kim chủ yếu cung cấp cho bạn tiền để nghỉ hưu hoặc có một nguồn thu cố định hàng tháng cho những mục tiêu cá nhân.

Key takeaways

 • Niên kim là hợp đồng với các công ty bảo hiểm thanh toán thường xuyên cho các nhà đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Các loại niên kim chính là niên kim cố định & biến đổi; niên kim trả ngay và trả chậm.
 • Tiền trong niên kim được miễn thuế, nhưng các khoản thanh toán hàng tháng nhận được từ niên kim được đánh thuế thu nhập cá nhân.
 • Niên kim có thể là một công cụ hữu ích cho những người về hưu, những người cần chuyển một khoản tiền tiết kiệm được thành một dòng thu nhập cố định hàng tháng.
Finangel - Niên kim
Finangel – Niên kim

———————————————

Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *