Về chúng tôi
Nhận thông tin mới nhất từ Finangel?
Finangel sẽ gửi thông báo cho bạn qua hòm thư điện tử ngay khi có những tin tức độc quyền và bài viết mới nhất được cập nhật.

Đăng ký ngay

Giới thiệu chung

Finangel Investment & Wealth Management Partner hướng tới trở thành Mô hình Đối tác Đầu tư và Quản lý Tài sản Hoàn chỉnh Đầu tiên tại Việt Nam, dựa trên sự Thấu hiểu cũng như Mong muốn mang đến cho các Nhà Đầu tư Việt Nam Hệ thống Giải pháp Toàn diện nhằm Tối Ưu hoá Tài sản, Tối Đa hoá Lợi nhuận và Tối Thiểu hoá Rủi ro.

Mô hình hoạt động

Tầm nhìn

Hướng tới trở thành Mô hình đối tác đầu tư và Quản lý Tài sản hoàn chỉnh Đầu tiên tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Nâng cao sức khoẻ tài chính Cá nhân cho người Việt và Giúp các Nhà Đầu tư tại Việt Nam Tối Ưu hoá được Tài sản – Tối Đa hoá Lợi nhuận cũng như Tối Thiểu hoá được Rủi ro.