Báo cáo tín dụng (Credit Report) là gì? | Một bản báo cáo tín dụng gồm những gì?

Báo cáo tín dụng (Credit Report) là gì? | Một bản báo cáo tín dụng gồm những gì?

Báo cáo tín dụng cá nhân là một lịch sử chi tiết về việc sử dụng uy tín tài chính trong quá khứ. Nó giống một bản hồ sơ của người đi vay, báo cáo tình trạng các khoản vay và khả năng trả nợ trong quá khứ của mỗi nguời.

Cấu thành

Báo cáo tín dụng là bản tóm tắt lịch sử vay và trả nợ. Nó liệt kê mỗi lần bạn đi vay, có thể là tín chấp, thế chấp, sử dụng thẻ tín dụng, hoặc trả góp… hay việc bỏ lỡ một khoản thanh toán.
Lịch sử cáo tín dụng có xu hướng tuân theo một định dạng nhất quán, bao gồm các loại thông tin cơ bản:

 • Dữ liệu cá nhân: Bao gồm các thông tin: Họ tên, ngày sinh, số CMTND (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu). Địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ, người thân/ bạn bè xác nhận tín dụng.
 • Tài khoản tín dụng: Danh sách các thẻ tín dụng hiện tại và quá khứ, các khoản vay, thế chấp, trả góp và các khoản nợ khác.
 • Yêu cầu tín dụng: Các dữ liệu quá khứ về các tổ chức, định chế tài chính đã nghiên cứu hồ sơ tín dụng của bạn, ở Việt Nam thông thường là 2 năm đến 5 năm tuỳ theo mục đích sử dụng báo cáo của tổ chức, định chế tài chính.
 • Các hồ sơ khác: Các hoạt động giao dịch tài chính bất thương như: hoạt động thuế, thu hồi bất động sản, hay các loại báo cáo tài chính khác liên quan đến bạn.

Báo cáo được lập như thế nào?

Báo cáo tín dụng ở Việt Nam được xác lập và lưu trữ bởi Trung tâm Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (Nation Credit Infomation Center of Viet Nam)
Tổ chức này nhận thông tin từ các chủ nợ hợp pháp và hồ sơ công khai cá nhân và tập hợp vào hồ sơ tín dụng. Sau đó, họ sử dụng thông tin trong hồ sơ này để tạo báo cáo tín dụng của bạn.

Mức độ quan trọng của báo cáo tín dụng

Hồ sơ tín dụng quyết định việc các ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng có chấp thuận cho bạn một khoản vay hoặc thẻ tín dụng hay không. Những gì tìm thấy trên báo cáo tín dụng của bạn cho họ nhận định bạn có năng lực tín dụng với sản phẩm của họ hay không.
Một doanh nghiệp tại Việt Nam thể xem xét báo cáo tín dụng của bạn khi bạn nộp đơn xin:

 • Các khoản vay và thẻ tín dụng
 • Bảo hiểm
 • Vay vốn cho các mục tiêu cá nhân

Ngoài việc giúp các tổ chức quyết định có chấp các khoản vay của bạn hay không, các tổ chức có thể sử dụng thông tin trong báo cáo của bạn khi quyết định mức lãi suất hay các khoản phí khi bạn sử dụng các sản phẩm tài chính của họ.

Điểm tín dụng

Trong khi báo cáo tín dụng cung cấp thông tin cơ bản chi tiết về tất cả các khoản thanh toán trước đây của bạn, điểm tín dụng là một con số duy nhất đánh giá độ tin cậy của bạn với tư cách là người đi vay. Đó là một bản hồ sơ tóm tắt cung cấp cho các tổ chức thông tin về mức độ tín nhiệm mà không cần đọc báo cáo của bạn.

Key takeaways:

 • Báo cáo tín dụng là một bản tóm tắt chi tiết về các khoản vay, thẻ tín dụng và hạn mức tín dụng trong quá khứ và hiện tại và tất cả các khoản thanh toán bạn đã thực hiện (hoặc bỏ lỡ) trên các tài khoản đó.
 • Nó cho người cho vay biết liệu bạn có hoàn thành tốt công việc hoàn trả các khoản vay và hóa đơn thẻ tín dụng đúng hạn hay không hoặc hồ sơ của bạn có bị lỗi không.
 • Người cho vay, các tổ chức, định chế tài chính có thể sử dụng báo cáo tín dụng của bạn khi quyết định cho bạn vay.
  Các báo cáo tín dụng được tạo ra bởi Trung tâm Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (Nation Credit Infomation Center of Viet Nam)
 • Người cho vay báo cáo những gì bạn vay, và Trung tâm Tín dụng Quốc Gia Việt Nam tổng hợp tất cả thông tin đó vào báo cáo của bạn.
 • Thông tin trong báo cáo tín dụng của bạn được sử dụng để tính điểm tín dụng của bạn.
Finangel - Báo cáo tín dụng (Credit Report) là gì Một bản báo cáo tín dụng gồm những gì?
Finangel – Báo cáo tín dụng (Credit Report) là gì Một bản báo cáo tín dụng gồm những gì?

——————————————————–

Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *