Cổ tức là gì?

Cổ tức là gì?

Cổ tức (Dividends) là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty được trả cho các cổ đông dưới hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Tại sao trả cổ tức?

Quyết định trả cổ tức do hội đồng quản trị của công ty thực hiện. Có nhiều lý do một doanh nghiệp quyết định trả cổ tức hay không:

Lý do trả cổ tức:

 • Công ty có nhiều tiền mặt và lợi nhuận thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thu hút nhà đầu tư, tăng giá cổ phiếu hoặc là dấu hiệu cho thấy sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.
 • Là phần thưởng cho cổ đông khi tin tưởng đầu tư vào doanh nghiệp.

Lý do không trả cổ tức:

 • Doanh nghiệp cần sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư và liên tục mở rộng, phát triển.
 • Lợi nhuận sử dụng để thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp.
 • Không có đủ lợi nhuận trả cổ tức, lo lắng lợi nhuận trong tương lai có thể giảm.

Thông thường, cổ tức phổ biến hơn ở các công ty lớn, lâu đời. Các công ty trẻ hơn thường không trả cổ tức vì họ muốn tái đầu tư tất cả lợi nhuận vào doanh nghiệp của mình.

Các loại cổ tức

Các loại cổ tức chính là:

 • Cổ tức thường xuyên: Số tiền mặt được trả định kỳ cho các cổ đông, thường là hàng quý. Đây là những loại phổ biến nhất.
 • Cổ tức đặc biệt: Trả một lần bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đây là những điều bất thường và có xu hướng chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt.
 • Cổ tức bằng cổ phiếu: Thay vì trả tiền mặt, công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  Bất kể loại nào, cổ tức luôn được trả trên cơ sở mỗi cổ phiếu.
  Đối với cổ tức bằng tiền mặt, chúng được phát hành dưới dạng một lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư có 1000 cổ phiếu HPG, ngày 11/6/2020 cổ đông sẽ được trả 5% cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cổ phiếu) như vậy nhà đầu tư sẽ nhận được 500,000đ. Nhà đầu tư có thể rút ra hoặc tái đầu tư số tiền này.
  Tương tự, cổ tức bằng cổ phiếu thường được trả trên cơ sở tỷ lệ phần trăm. Với ví dụ trên, nhà đầu tư HPG nhận được cổ tức 35% bằng cổ phiếu tức là nhận được 350 cổ phiếu.

Tại sao các nhà đầu tư thích cổ tức?

Các nhà đầu tư đặc biệt thích đầu tư vào các doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức. Đó là bởi vì họ:

 • Thường được trả bởi các công ty có uy tín, vì vậy hoạt động hiệu quả và ít biến động hơn.
 • Có thể cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho người về hưu hoặc các nhà đầu tư khác, những người cần định kỳ rút tiền mặt ra khỏi danh mục đầu tư của họ.
 • Có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một cơ hội để thu về một số lợi nhuận của họ trong quá trình đầu tư mà không cần phải bán bất kỳ cổ phiếu nào.

Mặc dù cổ phiếu trả cổ tức có thể là một bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn, nhưng không nên phân bổ toàn bộ tiền vào đây, cần đa dạng hoá để tối ưu hoá danh mục đầu tư.

Thuế của cổ tức

Giống như hầu hết các khoản tiền bạn thu được khác, bất kỳ khoản cổ tức tiền mặt nào bạn nhận được cũng sẽ bị đánh thuế (đối với cổ tức bằng cổ phiếu, bạn có thể không phải trả thuế cho đến khi bán cổ phiếu). Thuế suất bạn phải trả tùy thuộc vào loại cổ tức bạn nhận được:

 • Cổ tức đủ tiêu chuẩn: Được đánh thuế theo tỷ lệ lãi vốn dài hạn (thuế sẽ được tính khi bán cổ phiếu)
 • Cổ tức thông thường: Được đánh thuế theo thuế thu nhập của bạn.

Key takeaways

 • Cổ tức là khoản tiền mặt hoặc cổ phiếu mà công ty có thể trả cho các cổ đông của họ.
 • Các công ty thường trả cổ tức nếu họ có lợi nhuận và dòng tiền mạnh nhưng không cần tái đầu tư tiền vào doanh nghiệp của họ.
 • Đối với các nhà đầu tư, cổ tức có thể là một cách tốt để tăng thu nhập và thậm chí giảm rủi ro cho danh mục đầu tư của bạn. Nhưng cổ phiếu chia cổ tức chỉ nên là một phần của danh mục đầu tư đa dạng.
Finangel - Cổ tức là gì
Finangel – Cổ tức là gì

———————————————

Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *