Tín dụng là gì? | Tín dụng có tác động như thế nào? | Những điều bạn cần biết về tín dụng

Tín dụng là gì? | Tín dụng có tác động như thế nào? | Những điều bạn cần biết về tín dụng

Tín dụng hiểu một cách đơn giản là uy tín về tài chính của bạn. Lịch sử tín dụng mô tả hồ sơ của bạn với tư cách là một người đi vay, bao gồm thông tin chi tiết các khoản vay, đặc biệt là việc bạn có thanh toán các khoản vay đúng hạn hay không.

Tại sao tín dụng quan trọng

Lịch sử tín dụng của bạn có thể được sử dụng với nhiều mục đích:

 • Người cho vay quyết định có cho bạn vay tiền hay không?
 • Người cho vay quyết định mức lãi suất sẽ tính cho bạn.
 • Các công ty bảo hiểm quyết định việc đặt mức phí cho bạn.
 • Chủ nhà, quyết định có cho bạn thuê hay không?
 • Nhà tuyển dụng tiềm năng quyết định có thuê bạn hay không?

Xây dựng tín dụng cá nhân như thế nào?

Bạn thường xây dựng tín dụng cá nhân bất kỳ lúc nào bạn vay tiền. Hoàn trả tiền như đã hứa sẽ giúp bạn tạo dựng được tín dụng tốt. Thanh toán thiếu sẽ tạo ra một lịch sử tín dụng kém. Các hành động ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn có thể bao gồm:

 • Chi tiêu trên thẻ tín dụng của bạn và thanh toán hóa đơn hàng tháng.
 • Thanh toán thiếu các khoản vay hàng tháng.
 • Thanh toán thiếu bất kỳ loại nợ nào khác, bao gồm cả tín chấp và thế chấp.
 • Các khoản thấu chi chưa được giải quyết trên tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Hóa đơn điện nước hoặc bất kỳ hóa đơn nào của bạn chưa thanh toán.

Ai theo dõi tín dụng của bạn

Ở Việt Nam, tín dụng được theo dõi bởi Trung tâm Tín dụng Quốc Gia Việt Nam (Nation Credit Infomation Center of Viet Nam). Các tổ chức được cấp quyền theo dõi tín dụng của bạn là các định chế tài chính, các doanh nghiệp có nghiệp vụ quản lý cơ sở dữ liệu tín dụng. Thông thường, CIC của bạn được theo dõi từ khi bạn bắt đầu tham gia bất kỳ mối quan hệ vay – mượn nào hay đơn giản khi bạn mở tài khoản ngân hàng.

Bạn có quyền biết thông tin tín dụng của mình không?

Ở Việt Nam, bạn có thể tra cứu thông tin tín dụng của bản thân qua website:cic.org.vn. Tuy nhiên, đó là những thông tin về tín dụng hiện tại, các báo cáo chi tiết về tín dụng chỉ được truy cập bởi các tổ chức có thẩm quyền, phân quyền về việc theo dõi tín dụng cá nhân.

Một số điều bạn cần lưu ý:

 • Phải mất đến 30 ngày một số hoạt động mới xuất hiện trên báo cáo tín dụng của bạn. Vì vậy, nếu bạn vừa trả hết thẻ tín dụng để đăng ký một khoản vay, bạn phải đợi đến thời điểm CIC cập nhật.
 • Không phải tất cả các bên cho vay đều có thông tin tín dụng của bạn, vì vậy có một số thủ thuật bạn có thể vay ở nhiều bên khác nhau mà họ không quá đòi hỏi điểm số CIC đẹp.

Những điều quan trọng

 • Tín dụng và lịch sử tín dụng mô tả hồ sơ của bạn với tư cách là một người đi vay.
 • Tín dụng rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn có được các khoản vay hay thậm chí là được tuyển dụng.
 • Người cho vay báo cáo thông tin về số tiền bạn vay và liệu bạn có trả nợ đúng hạn hay không cho trung tâm Tín dụng Quốc gia, nơi tổng hợp thông tin này vào báo cáo tín dụng của bạn.
 • Báo cáo tín dụng của bạn được sử dụng để tính điểm tín dụng của bạn. Số điểm của bạn càng cao có nghĩa là càng tốt!
Tín dụng là gì? | Tín dụng có tác động như thế nào? | Những điều bạn cần biết về tín dụng
Tín dụng là gì? | Tín dụng có tác động như thế nào? | Những điều bạn cần biết về tín dụng

——————————————

Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *