Các lớp tài sản (Asset Classes) là gì? | Nên lựa chọn lớp tài sản nào để đầu tư?

Các lớp tài sản (Asset Classes) là gì? | Nên lựa chọn lớp tài sản nào để đầu tư?

Lớp tài sản là một nhóm các loại đầu tư tương tự nhau.

Các lớp tài sản chính

 • Cổ phiếu: Bạn mua cổ phiếu, bạn trở thành chủ sở hữu một phần của công ty.
 • Trái phiếu: Bạn mua một trái phiếu, bạn trở thành người cho vay.
 • Tiền và các khoản tương đương tiền: Điều này bao gồm tài khoản tiết kiệm và Giấy chứng nhận tiền gửi, chứng chỉ quỹ…
 • Các giải pháp thay thế khác: Bất động sản, hàng hóa, forex, ngoại tệ, cryptocurrency và các khoản đầu tư khác không nằm gọn trong một trong ba nhóm còn lại.

Cách sử dụng

Các lớp tài sản là các khối xây dựng mà bạn sử dụng để tập hợp một danh mục đầu tư. Nhưng lựa chọn những lớp tài sản nào để sử dụng và cách bạn kết hợp chúng với nhau, cũng rất quan trọng.

 • Khung thời gian: Một số loại tài sản thực hiện tốt các khoản đầu tư ngắn hạn, trong khi những loại khác có ý nghĩa hơn đối với các nhà đầu tư có khung thời gian dài.
 • Rủi ro: Tất cả các khoản đầu tư đều đi kèm với rủi ro, nhưng một số loại tài sản có rủi ro cao hơn những loại tài sản khác.

So sánh đơn giản:

 • Cổ phiếu có mức độ rủi ro cao, lợi nhuận tiềm năng cao, có thể đầu tư với kỳ hạn linh hoạt, từ ngắn hạn đến dài hạn.
 • Trái phiếu có mức độ rủi ro trung bình, kỳ hạn ngắn & trung hạn và lợi nhuận cũng dừng ở mức trung bình.
 • Tiền mặt là lớp tài sản rủi ro rất thấp, kỳ hạn ngắn và lợi nhuận tiềm năng thấp.

Khi nào đầu tư cổ phiếu?

Cổ phiếu có lẽ là thứ bạn nghĩ đến khi nghe từ “đầu tư”. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn trở thành chủ sở hữu một phần của công ty đó. Khi mua cổ phiếu, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên theo thời gian để bạn có thể kiếm tiền.
Cổ phiếu có rủi ro cao khi công ty có thể bị phá sản hoặc một chiêu trò nào đó có thể làm tăng giá trị cổ phiếu của bạn. Không có gì đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn sẽ thành công.
Điều đó nói lên mặc dù cổ phiếu có thể mất giá trong ngắn hạn nhưng về lâu dài, cổ phiếu theo nhóm các doanh nghiệp nền tảng tốt có xu hướng tăng giá và sinh lợi nhiều hơn các lớp tài sản khác.

Khi nào đầu tư trái phiếu?

Đầu tư vào trái phiếu khi bạn mong muốn mức lợi nhuận vừa phải, kỳ hạn trung bình và ít rủi ro hơn cổ phiếu.

Xem lại bài viết về Cổ phiếu của Finangel: https://www.facebook.com/Finangel.vn/posts/116375627240314

Có một số loại trái phiếu, bao gồm:

 • Trái phiếu doanh nghiệp do các doanh nghiệp phát hành
 • Trái phiếu ngân hàng & các tổ chức tài chính
 • Trái phiếu chính phủ

Xem lại bài viết về Trái phiếu của Finangel: https://www.facebook.com/Finangel.vn/posts/115808133963730

Khi nào giữ tiền mặt?

Khi số tiền bạn nắm giữ tương đối ít, và bạn có nhu cầu sử dụng số tiền đó cho mục đích riêng trong ngắn hạn & trung hạn.

Xem thêm bài viết về Tiền mặt & các loại hình thay thế tiền mặt: https://www.facebook.com/Finangel.vn/posts/122072160003994

Key takeaways:

 • Bốn lớp tài sản chính là: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các tài sản thay thế khác.
 • Cổ phiếu có xu hướng sinh lời nhiều hơn trái phiếu và tiền mặt, nhưng cũng rủi ro hơn.
 • Tiền mặt rất an toàn nhưng lãi suất ngân hàng hiện tại rất thấp.
 • Trái phiếu là trung gian giữa cổ phiếu và tiền mặt.
 • Bạn có thể đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình bằng cách lựa chọn một số lớp tài sản và dàn trải các khoản đầu tư của mình trong các loại hình tài sản khác nhau.
Các lớp tài sản (Asset Classes) là gì? | Nên lựa chọn lớp tài sản nào để đầu tư?
Các lớp tài sản (Asset Classes) là gì? | Nên lựa chọn lớp tài sản nào để đầu tư?
————————————
Finangel – Đối tác Đầu tư & Quản lý tài sản
Hotline: 0886 924 688
Địa chỉ: GENESIS HOUSING, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@finangel.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *