Finangel phát triển Chương trình Gameshow “Đầu tư từ Đâu?”

Finangel phát triển Chương trình Gameshow “Đầu tư từ Đâu?”

“Đầu tư từ Đâu?” là Gameshow Giả lập Kịch bản Cuộc đời Hỗ trợ Phát triển Tư duy Đầu tư & Quản lý Tài sản, Hoạch định Tài chính Cá nhân được Nghiên cứu và Phát triển dành riêng cho Thị trường Việt Nam.

Gameshow Đầu tư từ Đâu – Value Proposition Canvas for Audiences
Gameshow Đầu tư từ Đâu – Value Proposition Canvas for Audiences
Gameshow Đầu tư từ Đâu – Value Proposition Canvas for Sponsors
Gameshow Đầu tư từ Đâu – Value Proposition Canvas for Sponsors

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *